Zamiatarki uliczne
  Zamiatarka przeznaczona jest do zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni oraz ich wywozu na wysypisko. Posiada system recyrkulacji...