Polewaczki
Samochód polewaczka służy do: - polewania, zmywania lub zraszania nawierzchni placów dróg i ulic, - przewożenia wody gospodarczej do celów gaśniczych. W skład...