Piaskarko solarki
Piaskarko-solarki typu PS są pojazdami stosowanymi do zimowego utrzymania dróg. Charakterystyka techniczna: - pojemność zbiornika na materiał uszorstniający od 4000 do 6000dm...