Hakowce
  Samochody kontenerowe typu hakowego SMW-8 przeznaczone są do załadunku i wyładunku kontenerów ze zunifikowanymi elementami zaczepowo-blokującymi typu KP-7, KP-10, KPP,...
 
Samochody kontenerowe typu hakowego SMW-1142 przeznaczone są do załadunku i wyładunku kontenerów ze zunifikowanymi elementami zaczepowo-blokującymi typu KP-7, za pomocą urządzenia...