Piaskarko solarki
Model: Samochody do zimowego utrzymania dróg: piaskarko-solarka PS-5
Charakterystyka techniczna:
 
Opis produktu:

Piaskarko-solarki typu PS są pojazdami stosowanymi do zimowego utrzymania dróg.

Charakterystyka techniczna:

- pojemność zbiornika na materiał uszorstniający od 4000 do 6000dm3,

- pojemność zbiornika na solankę od 1500 do 2000 dm3,

- zakres regulacji szerokości posypywania od 2 do 10m,

- zakres regulacji posypu:

1/ dla soli od 5 do 40g/m2,

2/ dla środków uszorstniających od 20 do 300g/m2,

- podawanie środka uszorstniającego poprzez przenośnik taśmowy,

- napęd hydrauliczny, zasilanie układu hydraulicznego pompą napędzaną od przystawki odbioru mocy podwozia lub od silnika spalinowego,

- sterowanie pracą piaskarko-solarki: automatycznie lub półautomatycznie.

Parametry techniczne:

- dopuszczalna masa całkowita: 18000kg.