Śmieciarki
Model: Samochody przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów i wywozu typu SME
Charakterystyka techniczna:

Dopuszczalna masa całkowita - 18.000kg.

Pojemność skrzyni ładunkowej - 16-18m3

 
Opis produktu:

Śmieciarki samochodowe typu SME, są śmieciarkami dwukomorowymi przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów. Śmieciarki SME są pojazdami o załadunku tylnym. Odwłok śmieciarki posiada dzielony kosz zasypowy, mechanizm ugniatający oraz dzielony mechanizm załadowczy.

Charakterystyka techniczna śmieciarek SME:

- nadbudowa skrzyniowa, powłokowa, ściany boczne owalne, wykonane z jednego

 arkusza blachy,

- podłoga płaska,

- siła zgniotu 220 kN,

- drzwiczki rewizyjne po obu stronach skrzyni,

- skrzynia ładunkowa podzielona na dwie komory, w proporcjach: 1/3 do 2/3 objętości, komora większa po stronie lewej,

- dwa niezależne układy załadunku, ugniatania odpadów oraz opróżniania komór skrzyni,   

- jeden układ załadunku dostosowany do opróżniania pojemników o objętości od 80 do 1100 dm3, drugi - do opróżniania pojemników o objętości od 80 do 390 dm3,

- sposób ugniatania odpadów: liniowo-płytowy,

- stopień ugniatania odpadów: 1 : 5, 

- maks. ciśnienie w układzie hydraulicznym - 21 MPa (210 bar),

- sterowanie prasą i układem podnoszącym pojemniki z obu stron pojazdu,

- kosz zasypowy wykonany ze stali DOMEX 700 o grubości blachy 6-8mm,

- dwa zbiorniki na odcieki z odpadów,  

- siłowniki prasy ugniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka,

- możliwość przejścia ze sterowania automatycznego prasą na sterowanie ręczne, w dowolnej fazie cyklu automatycznego,

- automatyczne sterowanie obrotami silnika, w zależności od załączenia funkcji układu hydraulicznego

- energooszczędny układ napędu oparty na jednosekcyjnej pompie o zmiennym wydatku i rozdzielaczu blokowym

- układ centralnego smarowania,

- elektropneumatyczne włączanie przystawki odbioru mocy,

- oświetlenie i oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami,

- nadbudowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1.

Śmieciarki mogą zostać wyposażona w:

- belkę świetlną zamontowaną na kabinie samochodu,

- kamerę i monitor do obserwacji przestrzeni z tyłu pojazdu,

- XTrack umożliwiający monitorowanie pracy pojazdu a w tym:

   -pracę przystawki hydraulicznej

   -trasy przejazdu samochodu

   -czasy i miejsca postojów.