Śmieciarki
Model: Samochody przeznaczone do zbiórki i wywozu odpadów typu SM-200P (16-24m3)
Charakterystyka techniczna:

 

typ SM-200/16-18P (16m3 - 18m3) -  wersja powłokowa,  na podwoziach 2-osiowych, o DMC 18.000 kg,

 

typ SM-200/18-24P (18m3 - 24m3) w wersji powłokowej, z możliwością montażu zespołu ramion do KP7, na podwoziach 3-osiowych, o DMC 26.000 kg

 

 
Opis produktu:

 

Śmieciarka jest nowoczesnym samochodem komunalnym, przeznaczonym do zbierania odpadów stałych oraz biomasy z pojemników znormalizowanych i ich wywozu z miejsca załadunku na wysypisko, miejsce przeładunku lub selekcji.          

Śmieciarka może być dodatkowo wyposażona w:

-    układ otrzepywania pojemników,

-    system statycznego ważenia pojemników 80 - 1100l,

-    system dezynfekcji pojemników,

-    kamerę z monitorem do obserwacji przestrzeni z tyłu pojazdu,

-    system monitorowania parametrów pojazdu on-line,

-    zespół ramion do KP7 (SM-200/18-24P).

 

Zabudowa śmieciarki odpowiada wytycznym 2006/42/WE z dnia 17.05.2006r., parametry skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej odpowiadają normie PN-EN 1501-1.

 

Charakterystyka techniczna nadbudowy śmieciarki:

 

1.        Zabudowa skrzyniowa, powłokowa z urządzeniem zasypowym tylnym

 

-    pojemność skrzyni ładunkowej

16m3 - 18m3

18m3 - 24m3

 

-    pojemność wanny załadunkowej

2.6  m3

 

-    dopuszczalna masa całkowita

18 000 kg

26 000 kg

 

-    ilość osi podwozia

2 osie

3 osie

2.        Skrzynia ładunkowa z drzwiami kontrolnymi na bocznej ścianie;

3.        Poszycie skrzyni ładunkowej wykonane z blachy stalowej konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości;

4.        Liniowy - płytowy mechanizm ugniatający śmieci;

5.        Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka;

6.        Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów;

7.        Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza krawędź tylną skrzyni ładunkowej, sterowanie płytą wypychającą na zewnątrz pojazdu (na życzenie klienta dodatkowe sterowanie z kabiny);

8.        Urządzenie załadowcze przystosowane do załadunku pojemników od 80 do 1300 litrów;

9.        Stopień ugniatania odpadów wynosi 1:5 w zależności od ich rodzaju;

10.     Funkcja „bio" dla odpadów organicznych;

11.     System samooczyszczania skrzyni ładunkowej;

12.     Dwa zbiorniki na odcieki z odpadów;

13.     Wanna zasypowa i prowadnice odwłoka wykonane z blachy stalowej konstrukcyjnej, wysokowytrzymałej, o grubości od 6 do 8 mm;

14.     Zawór spustowy do odprowadzania odcieków z wanny zasypowej;

15.     Odwłok obudowany, posiada funkcję automatycznego blokowania i odblokowania;

16.     Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka;

17.     Czas pracy jednego cyklu prasy - 19 s;

18.     Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności (oszczędność energii),

19.     Czas opróżniania pojemników:

-    pojemności: 100 - 360 dm3 - 8 s,

-    pojemności 1100 dm3 - 12s - jest to minimalny czas wynikający z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa (możliwości techniczne - 8 s);

20.     Krawędź zasypu położona na wysokości:

-    około 1070 mm od podłoża - do ręcznego załadunku,

-    około 1400 mm od podłoża - do pracy mechanizmem załadowczym;

21.     Dwa stopnie dla ładowaczy z wbudowanym układem zabezpieczającym - zajęcie miejsca na stopniu przez osobę z obsługi automatycznie wyłącza prasę, ogranicza jazdę do przodu do 30 km/h oraz blokuje jazdę do tyłu;

22.     Wyłącznik automatu i możliwość przejścia na ręczne sterowanie urządzeniem;

23.     Automatyczne załączanie i wykonanie pełnego cyklu wygarniania z wanny zasypowej przy uniesionym odwłoku (w trakcie rozładunku);

24.     Automatyczny powrót płyty wypychającej w przednie położenie po rozładunku śmieciarki na wysypisku - zabezpieczenie przed jazdą z wysuniętym siłownikiem teleskopowym;

25.     Automatyczny układ centralnego smarowania;

26.     Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;

27.     Pięć wyłączników bezpieczeństwa, przyciski „STOP" rozmieszczone po obu stronach pojazdu;

28.     Sterowniki dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego;

29.     Sterowanie urządzeniem zasypowym za pomocą jednej dźwigni;

30.     Boczne belki przeciwnajazdowe;

31.     Osłony boczne siłowników wywrotu;

 

Wyposażenie dodatkowe - cena netto:

1.      Możliwość zmiany ciśnienia w układzie hydraulicznym (stopnia zagęszczenia odpadów).

2.      Automatyczne ustawienia dwóch prędkości podnoszenia zasypu: dla pojemników do 360l i powyżej, z możliwością płynnej regulacji prędkości.

3.      Układ otrzepywania pojemników.

4.      Sterowanie płytą wypychającą z kabiny.

5.      System statycznego ważenia pojemników 80 - 1100l .

6.      Kamera  z monitorem do obserwacji przestrzeni z tyłu pojazdu.

7.      Zespół ramion do załadunku kontenerów typu KP7 (dla SM-200/18P-24P na podwoziu 3-osiowym, brak możliwości montażu systemu dezynfekcji równocześnie z zespłem ramion

8.      System dezynfekcji pojemników, w skład którego wchodzi: zbiornik na ciecz dezynfekującą o pojemności 25 dm3, wąż o długości 10m z lancą, na zwijaku bębnowym, umieszczonym na odwłoku śmieciarki; praca układu uruchomiana jest z rękojeści lancy, system posiada zabezpieczenie układu przed zamarznięciem.

9.      Belka świetlna zmontowana na kabinie samochodu.

10.    System monitoringu pojazdu + sonda paliwowa. Monitoruje m.in. zużycie paliwa, czas pracy pojazdu, trasy na mapie cyfrowej. Gwarantuje analizę kosztów eksploatacji pojazdów i efektywności poszczególnych załóg.