Zamiatarki uliczne
Model: Samochody zamiatarki uliczne typu ZM-260
Charakterystyka techniczna:

Charakterystyka techniczna:
- dopuszczalna masa całkowita: od 14000kg do 18000kg,
- pojemność zbiornika: 9000 dm3
- pojemność zbiornika na wodę: 1100dm3 ÷ 2000dm3 w zależności od rodzaju podwozia,
- szerokość zamiatania: od 2600 mm (przy wydajności 14.500 m2/h) do 3500 mm (przy wydajności 19.600 m2/h).
Pojazdy naszej produkcji wyposażone są w instalację ze złączem do podłączenia elektronicznego urządzenia monitorowania i zapisu pracy samochodu, współpracującego z GPS, rejestrującego m.in. następujące dane: trasy przejazdów (z dokładnością do 4m), prędkości, spalanie (poprzez czujnik poziomu paliwa w baku), czasy i miejsca postojów, identyfikację kierowców przypisanych do poszczególnych pojazdów.
Dodatkowo dla nadbudowy ZM monitorowane mogą być takie czynności jak: włączenie/wyłączenie przystawki odbioru mocy, opuszczenie szczotki talerzowej prawej/frezu, opuszczenie szczotki walcowej, opuszczenie szczotki talerzowej lewej/frezu, obroty aktualnie opuszczonej szczotki, opuszczenie szczotki do bezpieczników.

 

 
Opis produktu:

 

Zamiatarka przeznaczona jest do zbierania zanieczyszczeń z ulic, placów i dróg o utwardzonej nawierzchni oraz ich wywozu na wysypisko. Posiada system recyrkulacji powietrza transportującego zmiotki. Dla uniknięcia pylenia zamiatana powierzchnia zraszana jest wodą wypływającą z dysz, znajdujących się w rejonie szczotek talerzowych, szczotki walcowej i w ssawie. Zastosowanie nowoczesnej hydrauliki sprawia, że zamiatarka pracuje cicho i bezawaryjnie. W wersji standardowej wyposażona jest w szczotkę walcową i szczotkę talerzową z prawej strony. Szczotka talerzowa posiada regulację pochylenia oraz docisku do podłoża i do krawężnika. Zamiennie, w miejsce szczotki talerzowej, może być montowany frez do usuwania twardych zanieczyszczeń pozimowych. Na wyposażeniu znajduje się także pistolet wodny do mycia, z możliwością użycia detergentów. Nadbudowa przystosowana jest do szybkiego demontażu i zamontowania w jej miejsce piaskarko-solarki, na okres zimowy.
Zamiatarka może być wyposażona w następujące urządzenia dodatkowe:
- ssawę do zanieczyszczeń lekkich,
- wychylną szczotkę przednią do zamiatania części przykrawężnikowych chodników, zamienną na frez do usuwania zanieczyszczeń pozimowych,
- zespół TV,
- zespół szczotki talerzowej lewej,
- podpory do nadbudowy wymiennej.