Projekty autorskie


W latach 2006-2010 były realizowane następujące projekty celowe:

 


- Uruchomienie produkcji zmodernizowanego urządzenia do czyszczenia kanalizacji


       Całkowita wartość projektu: 3 950 000 zł

Projekt obejmuje badania przemysłowe, badania przed konkurencyjne, prace wdrożeniowo - inwestycyjne związane z opracowaniem i wdrożeniem do produkcji pojazdu do czyszczenia kanalizacji

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


- Uruchomienie produkcji podstawowej wersji konstrukcyjnej nowego typu piaskarko-solarki


       Całkowita wartość projektu: 1 315 000 zł.

Projekt obejmuje badania przed konkurencyjne, badania przemysłowe (prace badawczo-rozwojowe) związane z opracowaniem i przygotowaniem do produkcji nowego typu piaskarko-solarki.

Źródło finansowania: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT".

 


- Opracowanie i uruchomienie produkcji podstawowej wersji konstrukcyjnej nowego typu śmieciarki do selektywnej zbiórki odpadów.


       Całkowita wartość projektu: 2 000 000 zł.

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem i przygotowaniem nowego produktu do procesu produkcji.

Źródło finansowania: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT".

 


- Uruchomienie produkcji podstawowej wersji konstrukcyjnej nowego typu  zamiatarki.


       Całkowita wartość projektu: 2 700 000 zł.

Projekt obejmuje badania przemysłowe i badania przed konkurencyjne związane z opracowaniem i przygotowaniem nowego produktu do procesu produkcji.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Serwis
WUKO S.A. oferuje: - usługi serwisowe, - usługi remontowe, - usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania, - wypalanie na przecinarce plazmowej w stali węglowej do 80mm i stali nierdzewnej do 50mm,   - modernizacje sprzętu w zakresie wymiany zespołów i...