Aktualności
Ogłoszenie

 

16.05.2012

Decyzja Komisji Przetargowej

Pliki:  Decyzja

 

19.04.2012

OGŁOSZENIE

 

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna 91 - 850 Łódź, ul. Okopowa 70/106 ogłasza drugi przetarg nieograniczony na dostawę tokarki uniwersalnej wraz z instalacją i uruchomieniem. Zamówienie udzielane jest na podstawie Warunków Przetargu i przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferty należy składać w terminie do 09.05.2012 r., godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi 09.05.2012 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna (I piętro).

Termin wykonania dostawy - 29.08.2012 r. (nie dłużej niż 16 tygodni od podpisania umowy)

Wadium - 5.000,00 PLN.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią szczegółowe warunki opisane w Warunkach Przetargu. Warunki Przetargu można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem email: wuko@wuko.pl.

Zakup tokarki uniwersalnej jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Wszelkie informację na temat przetargu można uzyskać pod numerem tel. 42/657-51-10 w. 220 w godz. 700-1500 - Janusz Berent.

 

                                                                                     ZARZĄD

 

Pliki:  Warunki Przetargu

Pliki:  Ogłoszenie

 


 

 

Dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa

 
 
Technologie i patenty
 
W ostatnich latach zostały dokonane w Urzędzie Patentowym następujące zgłoszenia:...
Serwis
WUKO S.A. oferuje: - usługi serwisowe, - usługi remontowe, - usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania, - wypalanie na przecinarce plazmowej w stali węglowej do 80mm i stali nierdzewnej do 50mm,   - modernizacje sprzętu w zakresie wymiany zespołów i...