Aktualności
Ogloszenie o przetargach

PRZETARG I

 

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna 91 – 850 Łódź, ul. Okopowa 70/106 ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na dostawę tokarki uniwersalnej wraz z instalacją i uruchomieniem. Zamówienie udzielane jest na podstawie Warunków Przetargu i przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferty należy składać w terminie do 04.03.2013 r., godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi 04.03.2013 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna (I piętro).

Termin wykonania dostawy – 30.06.2013 r. (nie dłużej niż 16 tygodni od podpisania umowy) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5.000,00 PLN; w postaci: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium – 2.000,00 PLN.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią szczegółowe warunki opisane w Warunkach Przetargu. Warunki Przetargu są do pobrania na stronie http://www.wuko.pl/, do odebrania w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: konstrukcja@wuko.pl

Zakup tokarki uniwersalnej jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wszelkie informację na temat przetargu można uzyskać pod numerem tel. 42/657-51-10 w. 220 w godz. 700-1500 – Janusz Berent .

                                                                                                                                            

 

Plik: Warunki przetargu

 

 

 

 

PRZETARG II   

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna 91 – 850 Łódź, ul. Okopowa 70/106 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę prasy krawędziowej wraz z instalacją i uruchomieniem. Zamówienie udzielane jest na podstawie Warunków Przetargu i przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferty należy składać w terminie do 05.03.2013 r., godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2013 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna (I piętro).

Termin wykonania dostawy – 31.08.2013 r. (nie dłużej niż 24 tygodnie od podpisania umowy). Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 15.000,00 PLN; w postaci: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium – 5.000,00 PLN.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią szczegółowe warunki opisane w Warunkach Przetargu. Warunki Przetargu są do pobrania na stronie http://www.wuko.pl/, do odebrania w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: konstrukcja@wuko.pl

Zakup prasy krawędziowej jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wszelkie informację na temat przetargu można uzyskać pod numerem tel. 42/657-51-10 w. 220 w godz. 700-1500 – Janusz Berent .

 

 Plik: Warunki przetargu

 

 

 PRZETARG III 

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Spółka Akcyjna 91 – 850 Łódź, ul. Okopowa 70/106 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kabiny lakierniczej wraz z instalacją i uruchomieniem. Zamówienie udzielane jest na podstawie Warunków Przetargu i przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oferty należy składać w terminie do 06.03.2013 r., godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat (I piętro). Otwarcie ofert nastąpi 06.03.2013 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna (I piętro).

Termin wykonania dostawy – 30.09.2013 r. (nie dłużej niż 24 tygodnie od podpisania umowy). Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 15.000,00 PLN; w postaci: pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Wadium – 5.000,00 PLN.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią szczegółowe warunki opisane w Warunkach Przetargu. Warunki Przetargu są do pobrania na stronie http://www.wuko.pl/, do odebrania w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: konstrukcja@wuko.pl

Zakup kabiny lakierniczej jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wszelkie informację na temat przetargu można uzyskać pod numerem tel. 42/657-51-10 w. 220 w godz. 700-1500 – Janusz Berent.

 

Plik: Warunki przetargu 

 

 

 
 
Technologie i patenty
 
W ostatnich latach zostały dokonane w Urzędzie Patentowym następujące zgłoszenia:...
Serwis
WUKO S.A. oferuje: - usługi serwisowe, - usługi remontowe, - usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania, - wypalanie na przecinarce plazmowej w stali węglowej do 80mm i stali nierdzewnej do 50mm,   - modernizacje sprzętu w zakresie wymiany zespołów i...