Szkolenia
Informacja niezbędna dla dotychczasowych i nowych Klientów !!!

WUKO S.A w Łodzi prowadzi kursy szkoleniowe z zakresu budowy, obsługi, eksploatacji, przepisów BHP i napraw - dla kierowców-operatorów, pracowników nadzoru technicznego i mechaników zaplecza naprawczego. Osobom nie przeszkolonym zabrania się eksploatacji sprzętu. Przedsiębiorstwo eksploatujące sprzęt bez przeszkolenia upoważnionych pracowników na kursach prowadzonych przez WUKO S.A., traci uprawnienia gwarancyjne. Informacji w sprawie szkolenia udziela:

 

Dział Zbytu (części zamienne) / Obsługi klienta:
tel: +48 42 657-85-08, 655-58-55,
fax: +48 42 657-97-61

e-mail: handlowy@wuko.pl

 

 
Technologie i patenty
 
W ostatnich latach zostały dokonane w Urzędzie Patentowym następujące zgłoszenia:...